Centrum primární prevence

O Centru primární prevence

Centrum primární prevence nabízí programy všeobecné a selektivní primární prevence, včetně adaptačních a harmonizačních kurzů pro žáky, studenty i pedagogy základních a středních škol. Cílem našich programů je předcházet rizikovému chování u dětí a mladých lidí.

Programy vycházejí z jejich aktuálních potřeb a jsou jim vždy upraveny na míru. Zaměřují se na:

  • Posílení seběvědomí/sebehodnoty, sociálních a komunikačních dovedností.
  • Posílení bezpečného klimatu ve třídě, rozvoj zdravých vztahů v kolektivu.
  • Schopnost čelit společenskému tlaku vrstevníků a řešit problémy efektivně.
  • Problematiku závislostí a jiných témat rizikového chování.

Žáky a studenty doprovázíme na cestě dospíváním, která je plná nejistot a pokušení. Školám a pedagogům nabízíme pomoc při řešení složitých situací, informace a konzultace.

Co je Centrum primární prevence

Centrum primární prevence Magdaléna je certifikovanou službou. Poskytujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence základním a středním školám. Připravujeme děti a mladé lidi na zdravý vstup do dospělého života.

Naše služby jsou určeny pro žáky jednotlivých tříd, pro třídní kolektivy, pedagogy i rodiče. Historie centra sahá do roku 2007. Jako certifikovaná služba s akreditací vzdělávací instituce se profilujeme od roku 2009.

Jaké jsou cíle primární prevence

Hlavním cílem je předcházet vzniku rizikového chování u dětí a mladých lidí, nebo ho oddálit do co nejpozdějšího věku. Naše programy zvyšují povědomí o různých formách rizikového chování, včetně látkových a nelátkových závislostí.

S žáky a studenty základních a středních škol otevíráme pro ně aktuální témata, jako jsou duševní zdraví, šikana, vztahy ve třídě, vztahy v rodině nebo k autoritám, zdravý životní styl a další.

Jaké jsou zásady naší práce

Prevence v našem pojetí není zastrašování, ani moralizování, ale především diskuze. Žáky podporujeme ve zdravém sebevědomí, ve schopnosti zvládat složité situace, umět se samostatně a zodpovědně rozhodovat nebo umět požádat o pomoc.

Programy vychází ze znalosti potřeb jednotlivých kolektivů a jsou jim uzpůsobeny na míru. Pracujeme s nimi dlouhodobě. Témata programů na sebe plynule navazují. Ctíme zásady efektivní prevence podle Ministerstva školství.

Co nabízíme v rámci Centra primární prevence

  • Nabízíme preventivní programy včetně harmonizačních a adaptačních kurzů pro školy.
  • Školám poskytujeme poradenství, konzultace, metodické vedení nebo pomoc při tvorbě preventivních plánů a programů.
  • Nabízíme pomoc při řešení problémů s rizikovým chováním žáků, zajišťování finančních prostředků na preventivní aktivity škol, řešíme problematiku šikany.

Komu jsou naše programy určeny

Naše služby jsou určeny žákům 6. – 9. tříd, studentům středních škol, pedagogům, rodičům, profesním skupinám i široké veřejnosti.

Pro více informací o programech kontaktujte Lucii Hegerovou, vedoucí Centra primární prevence (hegerova@magdalena-ops.cz).

Odborná centra a pobočky

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.