NZDM MeziČas

O nízkoprahovém zařízení MeziČas

Naším posláním je podporovat zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí a předcházet jejich rizikovému chování či minimalizovat jeho dopady. V zařízení MeziČas najdou děti a mladí lidé klidné prostředí bez nátlaku a předsudků, ve kterém se mohou svobodně potkávat, popovídat si, smysluplně trávit volný čas a věnovat se nabízeným aktivitám. V bezpečném prostředí klubu se mohou svěřit se svými problémy a za pomoci pracovníků je vyřešit. Zajišťujeme i terénní služby pro klienty, kteří mají zábrany přijít do klubu.

Jaké jsou principy našich služeb

Nejdůležitější je pro nás princip nízkoprahovosti. Naše služby jsou maximálně dostupné a snažíme se odstranit bariéry, které by bránily dětem a mladým lidem vyhledat prostory klubu, či využít našich služeb.

Naše služby jsou dobrovolné, anonymní a naprosto zdarma. Ctíme partnerský a rovný přístup a vzájemnou spolupráci. V klubu vytváříme chráněný prostor, v němž děti i dospívající najdou svoje místo.

Co je nízkoprahové zařízení MeziČas

Nízkoprahové zařízení MeziČas je registrovanou sociální službou. Sídlíme v Benešově. Poskytujeme ambulantní a terénní formu služby pro děti a dospívající ve věku 6 – 26 let.

Jsme časově i prostorově dostupní. Na klubu je vždy k dispozici odborný pracovník. Působíme i v terénu.

Co je cílem zařízení MeziČas

Chtěli bychom, aby s námi děti a mladí lidé sdíleli klíčová a citlivá témata. Mohou se na nás obrátit ve chvíli, kdy potřebují pomoc či podporu při řešení problematické situace. Chceme, aby měli objektivní přístup k informacím a uměli se samostatně rozhodovat.

Usilujeme o začlenění dětí a mladých lidí do společnosti tak, aby dokázali uvažovat nad budoucností, plánovat ji a připravit se na ni. Chceme, aby zvládli navazovat a udržet funkční mezilidské vztahy a znali síť služeb, které mohou v případě potřeby využít.

Jaké služby nabízíme

Poskytujeme služby v oblasti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Pobyt v bezpečném prostoru našeho klubu
 • Poskytování informací, odborné poradenství a pomoc v krizových situacích
 • Jednání s institucemi a doprovody
 • Volnočasové aktivity, dílny, workshopy
 • Rozvoj dovedností a zdravých návyků

Komu jsou naše služby určeny?

Dětem a dospívajícím ve věku 6-26 let z Benešova a okolí, kteří zažívají nepříznivé sociální situace, a to zejména v následujících oblastech:

 • Rodinné, vrstevnické a partnerské vztahy
 • Vzdělávání a budoucí uplatnění
 • Práce s emocemi, chováním a postoji k autoritám
 • Experimenty s návykovými látkami
 • Bydlení, zaměstnání, finance
 • Životní styl a stravování
 • Způsob trávení volného času

Spolupracujeme

Odborná centra a pobočky

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.