Harm reduction a snižování rizik

O Harm reduction

Harm reduction programy (snižování rizik) jsou anonymní, bezpečné, nízkoprahové a tedy přístupné všem uživatelům návykových látek. Jejich cílem je snížovat rizika užívání návykových látek jak pro samotné uživatele, tak pro celou společnost. Důležitou součástí je ochrana zdraví veřejnosti i klientů před přenosnými infekčními chorobami.

Co je harm reduction

Jako harm reduction se označují programy snižování rizik. Jsou to koncepce a programy, které se snaží snižovat následky užívání návykových látek u závislých lidí.

Neméně důležitým cílem je ochrana celé společnosti před nežádoucími dopady souvisejícími se závislostním chováním.

Jaké jsou cíle?

Harm reduction služby se snaží zlepšit kvalitu životů závislých lidí, jejich zdravotního stavu a duševní i tělesné pohody. Klienty informujeme o možnostech méně rizikového užívání drog a můžeme je motivovat k rozhodnutí pro léčbu.

Zásadní činností je ochrana celé společnosti před negativními dopady závislostí. Zmírňujeme riziko přenosu infekčních chorob, jako jsou např. hepatitidy B a C. Sběrem použitého injekčního materiálu činíme bezpečná veřejná místa.

Jak programy probíhají?

Uplatňujeme nízkoprahový přístup a neklademe na klienty vysoké nároky. Netrváme nutně na nástupu do léčby a na abstinenci.

Klientům nabízíme sociální a zdravotní služby, informace, podporu nebo doprovod při komunikaci s úřady či lékaři. Zaměřujeme se na klienty v jejich přirozeném prostředí, ctíme jejich anonymitu i životní situaci.

Nabízíme veřejnosti bezplatné a anonymní testování na některé infekční choroby.

Jaké jsou služby harm reduction

Vyhledáváme a kontaktujeme lidi, kteří užívají návykové látky. Ty se stávají klienty našich služeb a my je poté odkazujeme do systému léčebné péče pro uživatele návykových látek. Naše práce probíhá v kontaktních centrech V Benešově a v Příbrami. Provozujeme také terénní programy, kdy se pohybujeme ve vytipovaných lokalitách regionů Středočeského kraje.

Klientům poskytujeme výměnu použitého injekčního náčiní za sterilní, informace o možnostech léčby a odborné pomoci, informujeme je o rizicích užívání drog.

Zájemce testujeme na infekční nemoci, distribuujeme kondomy a chráníme zdraví společnosti sběrem injekčních stříkaček a dalšího infekčního odpadu ve veřejných prostorách.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.