Práce na festivalech

Magdaléna na festivalech

Program Magdaléna na festivalech představuje třetí pilíř Harm reduction programů. Vedle terénních programů a kontaktních center je tak naše organizace schopna pokrýt širší spektrum rizikového chování spojeného s užíváním návykových látek ve Středočeském kraji.

Pro koho je služba určena?

Hlavní cílovou skupinou jsou lidé ohrožení závislostí na návykových látkách včetně alkoholu, či lidé ohrožení dopady užívání těchto látek ve specifickém prostředí zábavy. Cílem služby je minimalizovat rizika spojená s užíváním či experimentováním s návykovými látkami v prostředí zábavy a eliminovat negativní dopady jak užívání samotného, tak rizikových faktorů s tímto prostředím spojených.

Jak práce na festivalech probíhá?

Program je poskytován zdarma. Představuje souhrn preventivních a intervenčních činností v prostředí festivalů a nočního života. Primárně se věnujeme snižování rizik spojených s užíváním alkoholu a jiných legálních a nelegálních návykových látek. Monitorujeme prostředí daného festivalu/klubu a oslovujeme osoby v rizikové situaci. Nabízíme jim občerstvení a odpočinek v chill-out zóně, poradenství či krizovou intervenci.

Komunitní práce

Důležitá je též komunitní práce. V průběhu akce navazujeme kontakt se všemi účastníky i organizátory. Předáváme jim srozumitelnou formou informace o rizikovém chování a o nabízených službách, vzděláváme například také barmany. Informujeme je, kam se v případě nějakého problému obrátit. Nabízíme také např. testování na přítomnost alkoholu v dechu, a tím pomáháme k bezpečným návratům lidí z akcí. Distribuujeme také základního harm reduction materiál, poskytujeme informační servis, základní zdravotní ošetření či odbornou pomoc při akutní intoxikaci.

Vedle intervencí zaměřených přímo na snížení rizik spojených s užíváním návykových látek se program zaměřuje na vybrané rizikové faktory související s prostředím festivalů a nočního života, jimiž jsou například rizikové sexuální chování, násilí, poškození sluchu, přehřátí, či dehydratace.

Přínosy programu Magdalena na festivalech

Náš program přispívá až k několikanásobnému snížení počtu hospitalizací spojených s užíváním návykových látek a tím ulevuje vytíženosti záchranné služby či personálu dané akce. Program působí komplexně a jde tak po vzoru strategie Safer Clubbing (bezpečnější klubová zábava), což je soubor přístupů a opatření vycházející z konceptu Public Health. Služba je tak vysoce profesionální, založená na Evidence Based přístupech (přístupy vycházející z odborné výzkumné činnosti).

Jak nás kontaktovat?

Členy týmu jsou profesionálové z oboru adiktologie, či jiných zdravotnických profesí, sociální práce a oborů příbuzných. Všichni členové týmu pracují i v dalších službách určených pro tuto cílovou skupinu a jsou navíc vzdělaní ve specifických přístupech práce na festivalech a klubech.

Máte-li zájem o to mít bezpečnou akci a zaručit se tak svým návštěvníkům, či stojíte-li o školení personálu v přístupech a intervencích Safer Clubbing, ozvěte se nám.

Vedoucí programu

Mgr. Jiří Zatřepálek
odborný ředitel terciální prevence, Magdalena o.p.s.
+420 739 309 401
zatrepalek@magdalena-ops.cz

Odborná centra a pobočky

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.