Závislost na hazardu

Gambling je stav, kdy se člověk bez hraní nebo sázek nedokáže obejít. Baží po něm a potřebuje ho stále častěji. Závislost na hazardu ohrožuje člověka i jeho rodinu dluhy i nelegálním jednáním.

Více o samotné závislosti a jak ji poznat, naleznete v článku Co je závislost na hazardu.

Jak probíhá léčba závislosti na hazardu či na sázení?

Posouzení situace každého člověka je rozhodující při rozhodování o účasti ve správném typu programu. Ve všech případech léčby se u nás vždy jedná o programy s multidisciplinárními týmy. Jsou založené na humanistické filozofii, bio-psycho-sociálním modelu léčby závislostí, evidence-based přístupu a psychoterapii zaměřené na individuálním přístupu ke každému člověku. Pro efektivní léčbu spolupracujeme s rodinou a blízkými klienta.

Ambulantní léčba

Ambulantní léčba je první volbou pro lidi, kteří chtějí řešit škodlivé či nadměrné užívání návykových látek, prevenci rozvoje závislosti, či závislost na návykových látkách, hazardním hraní a jiných nelátkových závislostí. Je vhodná pro ty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Dále je vhodná pro lidi, kteří absolvovali ústavní nebo stacionární léčbu, či léčbu v terapeutické komunitě a chtějí pokračovat ve svém doléčování.

Léčba zahrnuje individuální i skupinovou práci s klientem. Kromě toho nabízí i možnost zapojit do léčebného procesu rodinné příslušníky a blízké ambulantních klientů. Délka docházení klienta do ambulance je individuální dle jeho potřeb. Může se jednat o jednorázovou konzultaci, krátkodobou spolupráci, ale i dlouhodobé docházení v řádech měsíců až let. Ambulantní péče mimo jiné zahrnuje i poradenské služby pro rodinné příslušníky a blízké osoby závislých, či závislostí ohrožených lidí formou jednorázových konzultací. Ambulance provozujeme v Praze, v Berouně a v Příbrami.

Pobytová léčba

Terapeutická komunita u Mníšku pod Brdy je založená na spolužití v malé strukturované skupině s definovanými hranicemi. Jejím cílem je podpořit osobní růst, který lidem umožní žít smysluplný život podle svých představ. Důležitými faktory jsou pocit, že se člověk stává součástí něčeho, co jej přesahuje, vzájemná zpětná vazba a podpora. Klienti i terapeuti v terapeutické komunitě jsou jejími členy, tak jako v rodině. Nejsou pacienty či pracovníky instituce. Všichni v komunitě hrají významnou roli při jejím řízení a stávají se pozitivními vzory pro ostatní.

Komunita stojí na společné práci, struktuře, na skupinové, individuální, rodinné a arte terapii. Významnou součástí jsou rituály, podpora a propojení s blízkými klienta i propojení s komunitou místních lidí z Mníšku pod Brdy a okolí.

Program CHRPA

Program Chrpa u Mníšku pod Brdy nabízí lidem s duální diagnózou speciální program založený na integrovaném přístupu, který současně pracuje se závislostí i s duševním onemocněním. Program kombinuje prvky terapeutické komunity a doléčování v bezpečném prostředí malé skupiny. Prostřednictvím pozvolné individuální i skupinové práce klienti nachází „své místo ve světě“ a zlepšují problematické oblasti života. Také navazují a zlepšují vztahy s rodinou a blízkými, vytváří zdravé vztahy, získávají a upevňují pracovní dovednosti. Cílem léčby je klienta dovést ke smysluplnému samostatnému životu v přirozené komunitě s respektem k jeho potřebám a přáním.

Doléčovací centrum

Doléčovací centrum Podolí je určeno lidem, kteří prošli léčbou závislosti a potřebují naši podporu při návratu do plnohodnotného života. Nabízíme strukturovaný terapeutický program, v němž se klienti naučí porozumět sami sobě a tomu, jak zdravým způsobem zvládat stres, vztahy a práci. Program zahrnuje individuální konzultace, terapeutické skupiny, rodinná sezení a volnočasové programy. Těm, kteří se ještě necítí plně připraveni na samostatný život, nabízíme krátkodobě bydlení v tréninkových bytech. Lidem s duální diagnózou nabízíme specifický program založený na intenzivní individuální terapii a skupině zaměřené na nácvik dovedností pro zvládání stresu, emocí a vztahů. Žádost o přijetí do služby najdete v přílohách.

Kontakty na odborná centra a pobočky

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.