Terénní programy

Terénní program je nízkoprahová služba pro uživatele návykových látek a ty, kteří se ocitli v nepříznivé životní či sociální situaci. V rámci terénních programů pomáháme klientům v jejich přirozeném prostředí. Služby jsou bezpečné a anonymní. Zároveň chráníme zdraví široké společnosti například sběrem infekčního odpadu na veřejných místech nebo testováním veřejnosti na některá infekční onemocnění.

Co je terénní program

Terénní program je často první službou, se kterou se uživatelé návykových látek setkávají. Vychází z přesvědčení, že se dá zabránit celé řadě komplikací spojených s jejich užíváním, pokud se uživatele podaří oslovit a ovlivnit. Terénní program poskytujeme ve Středočeském kraji:

Jaké služby poskytujeme

Klientům poskytujeme výměnu injekčního a zdravotnického materiálu, krizovou intervenci, sociálněprávní poradenství, doprovod do institucí či k lékaři, informace o rizicích spojených s užíváním drog, o dostupných léčebných programech a zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými službami.

Dále sbíráme použitý a odhozený injekční materiál a mapujeme drogovou scénu v dané lokalitě.

Komu jsou naše služby určeny

Služby terénního programu jsou především určeny injekčním uživatelům drog, ale i ostatním uživatelům nelegálních návykových látek, včetně uživatelů THC, bez ohledu na frekvenci, délku a způsob užívání.

Naše služby jsou dále vhodné pro klienty závislé na alkoholu, patologické hráče, nebo v nepříznivé psychosociální situaci či bez domova.

Jaké jsou cíle terénního programu

Navázat a udržet kontakt s uživateli návykových látek a postupně ovlivnit jejich motivaci ke změně rizikového chování a životního stylu.

  • Zvýšit informovanost klientů o rizicích užívání drog, o infekčních chorobách a nabídce odborné pomoci.
  • Stabilizovat jejich psychosociální situaci a navázat je na síť specializované pomoci v odborných zařízeních.
  • Ochránit veřejnost před infekčními nemocemi a dopady užívání drog.

Kontaktní místa pro terénní programy a ostatní pobočky

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.