Kontaktní centra adiktologických služeb

Kontaktní centra Magdaléna poskytují odborné sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým. Našimi hlavními cíli jsou:

  • Minimalizace sociálních a zdravotních rizik pro klienty samotné i pro širokou veřejnost.
  • Motivace uživatelů drog ke změně dosavadního způsobu života, k léčbě a k abstinenci.

Pomáháme nejen uživatelům návykových látek, ale i jejich rodinám a blízkým. Klientům našich center nabízíme kromě poradenských a terapeutických služeb i potravinový a hygienický servis, nebo doprovod a podporu při jednání s institucemi či lékaři. Centra adiktologických služeb pomáhají závislým klientům a jejich blízkým zlepšit kvalitu života po stránce zdravotní, psychické a sociální.

Provozujeme:

Jaké služby poskytujeme

Klientům poskytujeme výměnný injekční program a distribuci zdravotnického materiálu (včetně dezinfekce, roušky apod.), individuální a rodinné poradenství, hygienický a potravinový servis.

Dále také zdravotní ošetření a testování na infekční choroby a přítomnost drog v těle, krizovou intervenci a asistenční doprovodnou službu i sociálněprávní poradenství.

Komu jsou naše služby určeny

Služby našich center jsou určeny osobám starším 15 let, uživatelům nelegálních drog bez ohledu a frekvenci, uživatelům inhalačních látek a klientům substitučního programu.

Služby jsou dále vhodné pro klienty závislé na alkoholu a patologické hráče a rodinné příslušníky, partnery a blízké osoby uživatelů návykových látek.

Jaké principy dodržujeme

Odbornost péče, kterou poskytujeme našim klientům v klidném a bezpečném zázemí. Dodržujeme práva klientů a zachováváme lidskou důstojnost klienta a ctíme právo na jeho vlastní rozhodnutí.

Jsme nízkoprahoví a naše služby jsou maximálně dostupné, anonymní, bezplatné a individuální. Ctíme etiku a dodržujeme Etický kodex Asociace sociálních pracovníků a Etický kodex České asociace streetwork, a to jak vzhledem ke klientům, tak k zaměstnancům.

Kontaktní centra a ostatní pobočky Magdaléna

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.