Povinně zveřejňované informace

1. Název

 • Magdaléna, o.p.s.

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

4.4. Telefonní čísla

4.5 Adresa internetových stránek

4.6 Adresa podatelny

 • Magdaléna o.p.s., Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

 • u9bapmm

5. Případné platby lze poukázat

 • Na bankovní účet vedený u České spořitelny č. 388061319/0800

6. IČO

 • 25617401

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • Magdaléna, o.p.s. je plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Příslušné informace lze získat osobně na adrese Magdaléna o.p.s., Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy, případně zasláním dotazu na elektronickou adresu info@magdalena-ops.cz.

10. Příjem podání a podnětů

11. Ochrana oznamovatelů

Oznámení dle § 2 zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů lze podat na e-mail : oznameni@magdalena-ops.cz.

12. Předpisy

12.1 Sociální služby

Terénní programy, kontaktní centra, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, služby následné péče, odborné sociální poradenství a terapeutická komunita jsou registrované sociální služby a jsou poskytovány na základě Zákona o sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb.).

12.2 Adiktologické ambulance

Adiktologické ambulance jsou specializovaná zdravotnická zařízení, která jsou poskytována dle Zákona o zdravotních službách (Zákon č. 372/2011 Sb.).

12.3 Programy primární prevence rizikového chování

Programy primární prevence rizikového chování jsou poskytovány dle Metodického doporučení MŠMT (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže).

12.4 Certifikáty způsobilosti

Všechny programy Magdalena o.p.s. (výjimku tvoří NZDM) jsou držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování adiktologických služeb, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády ČR.

12.5 Vydané právní předpisy

 • Magdaléna o.p.s. nevydala dosud žádný právní předpis.

13. Úhrady za poskytování informací

13.1 Sazebník úhrad za poskytování
informací

13.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši
úhrad za poskytnutí informací

 • Nadřízený orgán za poslední dva roky nerozhodoval o žádné stížnosti na výši úhrady za poskytnutí informací.

14. Licenční smlouvy

14.1 Vzory licenčních smluv

 • Magdaléna o.p.s. nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

14.2 Výhradní licence

 • Magdaléna o.p.s. nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

15. Výroční zpráva podle zákona o
svobodném přístupu k informacím

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.