O Magdaléně

Poslání Magdalény, o. p. s.

Závislostem se věnujeme od začátku až do konce. V rámci našich služeb nabízíme preventivní programy pro děti a mladé lidi, programy pro vzdělávání dospělých, kompletní léčbu závislosti včetně doléčovacích programů a tréninkového bydlení, nízkoprahové programy pro akutně závislé klienty a nízkoprahový klub pro děti a mládež.

Naším posláním je uzdravovat klienty ze závislosti. Doprovázíme je na cestě zpět ke svým rodinám, blízkým, partnerům a dětem. Pomáháme jim získat spokojený, naplněný a svobodný život bez závislosti. Máme zkušenosti v oblasti léčby závislosti od roku 1997 a našimi programy prošly desítky tisíc klientů.

Nebuďte na závislost sami, pomůžeme vám.

Centrum primární prevence nabízí preventivní programy pro děti a mladé lidi. Provozujeme nízkoprahové zařízení v Benešově. V rámci harm reduction služeb poskytujeme terénní programy v regionech Středočeského kraje a provozujeme kontaktní centra adiktologických služeb v Příbrami a v Benešově.

Terapeutická komunita Magdaléna sídlí na místě bývalé vojenské základny na vrchu Včelník nedaleko Mníšku pod Brdy. Poskytujeme v ní léčbu klientům, pro kterí je „kompletní rekonstrukce života“ v podobě ročního pobytu často jedinou možností, jak porazit závislost. V programu CHRPA léčíme klienty s duální diagnózou.

Provozujeme tři adiktologické ambulance v Příbrami, v Praze a v Berouně. Doléčovací centrum v Podolí se zaměřuje na klienty, kteří se po léčbě vrací zpátky do běžného života.

Souhrnné informace o nás najdete ve výročních zprávách.

Staňte se naším dobrovolníkem. Pomáhejte nám tím, co vás baví.

Vyplňte formulář
nebo kontaktujete Petru Čermákovou na cermakova@magdalena-ops.cz.

Historie

Zakladatelka Magdalény, o. p. s. Marie Kaplanová se narodila 25. listopadu 1928 a spolu se svým manželem Jiřím měla deset dětí. Oba manželé byli aktivními odpůrci předlistopadového režimu a těsně se propojili se zahraničními duchovními centry, stejně jako s českým katolickým disentem.

Navzdory oddanosti rodině manželé museli čelit těžké životní zkoušce v podobě drogové závislosti třech jejich dětí. Vzhledem ke strategii komunistického režimu odsouvat duševně nemocné a sociálně vyloučené osoby do jakési utajené existence, byly jedinou možností léčby závislostí psychiatrické léčebny.

Jak ale ukázala tragická zkušenost rodiny Kaplanovy, ne všichni závislí se nakonec pomoci dočkali. A tak se po revoluci rozhodla Marie Kaplanová svou nejbolestnější životní zkušenost zúročit v rozšíření kvalitnější péče o drogově závislé mladé lidi a založit zařízení, které, jak věřila, by pomohlo i její rodině v dobách, kdy ho potřebovala. Díky rodinnému příteli Kaplanových, kardinálu Miloslavu Vlkovi vznikla myšlenka umístit terapeutické zařízení pro závislé do bývalé vojenské základny na vrchu Včelník nedaleko Mníšku pod Brdy.

Současnost

Program, který na Včelníku klientům poskytujeme, je postaven na principu intenzivního soužití a péče o společné prostředí, téměř jako je tomu v rodině. Klienti a klientky přijímají postupně v průběhu léčby větší míru odpovědnosti za chod komunity i za druhé.

Jejich upřímný zájem o změnu sebe sama a o ostatní podporuje ucelený terapeutický přístup, skládající se z psychoterapie, pracovní terapie, práce s rodinou, zátěžových výjezdů a arteterapie. Magdaléna, o. p. s. prospěla svou činností tisícům klientů na cestě ze závislého chování.

Magdalénu, o. p. s. spojují ideály lásky, víry a řádu s vysoce profesionální sociální službou. Desetitisíce dětí jsme připravili na vstup do života. Ve své činnosti reflektujeme situaci dnešního člověka v postmoderní společnosti. Člověka, který žije nespojitě a epizodicky ve světě složitém k orientaci, plném nejistoty a ztráty. Domníváme se, že jsme ve správný čas na správném místě, abychom napomohli v rozvoji osobní svobody těm, kteří to potřebují. V tomto smyslu sahá záměr společnosti za hranice běžné perspektivy.

Ceny služeb

Všechny služby jsou bezplatné. Výjimku tvoří kurzy CPP a cena za ubytování a stravu v případě pobytových služeb terapeutické komunity, programu CHRPA a doléčovacího centra.

Kontaktujte nás

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.