SYSTÉMOVÉ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE PRO VĚZNĚNÉ UŽIVATELE DROGA JEJÍ NÁSLEDNÁ KONTINUITA PO PROPUŠTĚNÍ

Název projektu:
SYSTÉMOVÉ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE PRO VĚZNĚNÉ UŽIVATELE DROG
A JEJÍ NÁSLEDNÁ KONTINUITA PO PROPUŠTĚNÍ
Registrační číslo: SP-JU1B-002
Období realizace: 1. 12. 2021 – 31. 3. 2024

Popis projektu: Projekt je zaměřen na tvorbu fungujícího a provázaného systému
účinné pomoci ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR ve fázi přípravy na
propuštění přímo ve věznicích a v rámci zajištění plynulého přechodu vězněných
osob zpět do společnosti prostřednictvím intenzivní odborné péče. Case
Management program a koordinovaná spolupráce s dalšími institucemi přispívá
k eliminaci rizika opakovaného selhání propuštěných osob.
Projekt je realizován
ve spolupráci s 6 partnery v ČR a koordinován příjemcem dotace A.N.O.
– Asociace nestátních organizací.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.