Specializační studium pro školní metodiky prevence

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Svým obsahem má studium pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na prevenci rizikového chování a rozvoj a zlepšení jejich kompetencí v roli školního metodika prevence.

Studium je koncipováno v rozsahu 256 hodin, tj. 2 roky (4 semestry), 1 x měsíc na 2 dny od 9:00 do 17:00. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Další kurz bude startovat v říjnu 2024, přesné termíny budou upřesněny.

Délka kurzu
730 dní

Vypsané termíny
  • 1.10.2024 (11 míst)

Cena kurzu
30 000 Kč / os.

Cena kurzu je 30 000 Kč za dvouleté studium. Platbu lze rozložit do více splátek dle potřeby.

Závazně rezervovat

1.10.2024

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.