Tréninková místa pro aktivní uživatele návykových látek jako součást komplexního přístupu adiktologických služeb

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006421

Období realizace: 1.9.2017 – 30.11.2020

Projekt byl financovánz ESF.

Zaměstnání, životní řád, sociální kontakty, mzda, podpora, stabilita, to vše a víc nabízíme aktivním uživatelům návykových látek. Tréninková pracovní místa pomáhají našim klientům najít nový začátek, zapojit se do společnosti a na trh práce.

Projekt reaguje na nedostatečné schopnosti a možnosti aktivních uživatelů návykových látek při zapojování se a udržení se na trhu práce. Záměrem projektu je pracovní resocializace cílové skupiny při získávání sociálních návyků v pracovním prostředí a rozvoj dovedností pro usnadnění vstupu na trh práce s cílem minimalizovat riziko sociálního vyloučení. Základem je dlouholetá komplexní sociální práce s cílovou skupinou. Projekt potřebným způsobem celý proces doplňuje a rozvíjí prostřednictvím aktivit spojených s vytvořením tréninkových míst a job koučinkem.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.