Stavební úpravy a nadstavba objektu pro služby následné péče a terapeutické komunity

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017351

Období realizace: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2023

Obsah projektu: Projekt reaguje na potřebu rozvoje technicko – materiálního zázemí dvou registrovaných sociálních služeb Následná péče a Terapeutická komunita. Podstatou projektu jsou stavební úpravy, nadstavba budovy a pořízení vybavení se záměrem zvýšit kvalitu těchto sociálních služeb a zajistit tak efektivní péči osobám ohroženým sociálním vyloučením a s duševním onemocněním ve své snaze o plnohodnotnou integraci do společnosti a na trh práce. Současně projekt přispěje k vyšší energetické účinnosti budovy Následné péče.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.