SERIÁL ADIKTS NENÍ PREVENCÍ

Magdaléna, o.p.s. dlouhodobě poskytuje programy všeobecné a selektivní primární prevence. Pokládáme za vhodné se vyjádřit k seriálu Adikts, který je součástí preventivní kampaně „Zkratky“. Seriál nemá preventivní charakter a je postaven na irelevantních informacích, mýtech a předsudcích překonaných v 90. letech. Dnešní výzkumy zaměřené na efektivní prevenci se shodují, že nejefektivnější způsob má charakter interaktivních setkání s možností procvičit a osvojit si škálu osobních a sociálních dovedností.

V prevenci se v současnosti zaměřujeme zejména na dovednosti související se zvládáním zátěžových situací, přijímání správných rozhodnutí a odolávání tlaku okolí. Menší nebo nulový účinek mají programy přednáškového typu, mediální kampaně a programy zaměřené na prosté předání informací o návykových látkách včetně vyvolávání strachu[1]. „Dnes děti a mladí lidé potřebují funkční preventivní aktivity, abychom posílili jejich duševní zdraví a zabránili dalšímu rizikovému chování. Snažíme se zlepšit jejich sebevědomí, aby překonali překážky, se kterými se v životě setkávají. Seriál tento přístup nepodporuje,“ objasňuje Aneta Zápotocká, odborná ředitelka prevence a vzdělávání Magdalény, o.p.s.

Seriál není vhodný pro děti a mladistvé. Není tedy vhodný ani pro žáky základních škol, do kterých je přesto distribuován jako součást osvětové kampaně.
Situace zobrazené v seriálu také mohou působit velice návodně, jelikož obsahují informace o způsobu užívání nebo možnosti sehnání návykových látek.

Prevence užívání návykových látek na základě odborných poznatků musí splňovat určité zásady a standardy kvality. Tyto standardy zajišťují kvalitu a odbornost programů, které jsou kontrolovány například v rámci certifikace organizací poskytující primární prevenci v ČR. Aktuálně platné naleznete například zde.[2]

Pro bližší informace můžete kontaktovat:

Mgr. Aneta Zápotocká, odborná ředitelka prevence a vzdělávání,
email: zapotocka@magdalena-ops.cz, mob.: 607641684

Šárka Slavíková Klímová, PR manažerka
email: slavikova@magdalena-ops.cz, mob.: 603340806


[1] https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/1627/318/2014_UNODC.pdf

[2] https://www.adiktologie.cz/file/333/standardy-ozpprch-web.pdf

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.