Rodina – klíč k úspěchu

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006422

Období realizace: 1.10.2017 – 31.10.2020

Projekt byl financovánz ESF.

Léčbu závislostí umocňujeme intenzívní prací s rodinou klienta, využíváme nové a neotřelé metody a techniky práce a posilujeme tak celý terapeutický a léčebný proces.

Projekt se zaměřuje na pomoc závislým osobám při jejich reintegraci do společnosti za pomoci posílení rodinné sítě a zplnomocnění rodičů a dalších blízkých osob klienta. Práce s rodinou je v kontextu sociálních služeb dlouhodobě podceňována a zaujímá okrajovou roli, ačkoli její funkce je zásadní pro úspěšnou reintegraci klienta. Rodinná síť tvoří základní pilíř podpory klienta při integraci do společnosti a na trh práce. Projektové aktivity nabízí efektivní pomoc rodinám tak, aby dokázaly plnit podpůrnou roli při dlouhodobě udržitelné reintegraci klientů do společnosti.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.