Pořízení automobilů v rámci sociální služby

Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016631

Období realizace: 1. 1. 2022 – 30. 9. 2023

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Obsah projektu: Projekt reaguje na potřebu rozvoje a podpory deseti sociálních služeb organizace Magdaléna, o.p.s. registrovaných dle Zákona č. 108/Sb. o sociálních službách ve Středočeském kraji a v Praze. Podstatou projektu je pořízení dvou užitkových vozidel a jednoho osobního vozidla, které jsou určeny pro zlepšení infrastruktury, dostupnosti a rozvoje registrovaných sociálních služeb Magdaléna, o.p.s. a současně s cílem snížení energetické náročnosti realizace registrovaných sociálních služeb.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.