Podpořte nás: Na kolech k nezávislosti

KOMU POMŮŽETE?
Podpořením projektu „Na kolech k nezávislosti“ pomůžete klientům, kteří se léčí v TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ a klientům CHRPY (s přidruženým duševním onemocněním). 

V terapeutické komunitě dostávají lidé šanci začít znovu a jinak, učí se fungovat lépe ve vztazích, obnovují poškozené vztahy s blízkými. Nachází odpovědnost za své konání a ve výsledku i nezávislost (nejen na drogách). Závislost je NEMOC, za kterou často stojí bolavé srdce, pocit beznaděje a osamělosti, ale také špatné zážitky, traumata z dětství. Pobytová léčba trvající 9 – 15 měsíců je pro některé klienty jediným východiskem, jak najít nový smysl života.

SPORT je využíván jako doplňkový terapeutický nástroj.
Jedná se o cenově příznivou variantu léčby. U cyklistiky je nejzásadnější položkou KOLO. A právě o kolo tu běží. 

PROČ KOLA? KDE KOLA KLIENTI VYUŽIJÍ, V ČEM JIM POMÁHAJÍ?

 • Kola klienti používají na „cyklo-zátěžácích“ a „cyklo-výletech“, k jízdám na nákupy či k doktorům. 
 • Klienti si budují vztah ke sportu a také se učí péči o zdraví fyzickými aktivitami i aktivně trávit volný čas.
 • Na „cyklo-zátěžácích“ překonávají strach či fyzické limity. Díky kolu rehabilitují a dávají si tělo do pořádku. Nahrazují ošklivé drogové zážitky novými „endorfinovými“. Často si uvědomí, že zvládnu více než si myslí, posilují vůli i zdravou sebedůvěru.
 • Kolo jim poskytuje určitou samostatnost, kdy se mohou sami dopravit, kam potřebují.
 • V rámci péče o kolo se učí odpovědnosti za svěřený majetek. Zjišťují, že se ke kolu musí chovat s náležitou péčí a dbát na jeho stav, protože kolo se samo neopraví a pokud něco rozbijí, tak se musí podílet na nápravě. Při opravách se klienti učí i technické zručnosti a v případě defektů na „cyklo-zátěžácích“ také improvizaci a řešení krizových situací.

Proč SPORT příznivě ovlivňuje léčbu?* 

 • Dlouhodobě zlepšuje fyzické a duševní zdraví.
 • Snižuje emoční nestabilitu, protože pomáhá zmírnit stres a úzkost. 
 • Urychluje uzdravení ze závislosti a tím i snižuje náklady na léčbu.
 • Sport má obrovskou sílu reintegrovat lidi zpět do společnosti.
 • Umožňuje se lépe vypořádat se závislostí i s požadavky a výzvami každodenního života.
 • Prodlužuje dobu abstinence. Navozuje příjemný pocit, a tak se lidé se závislostí neuchylují k užívání drog, ale naopak k pozitivní zdravé změně životního stylu.
 • Sport působí velmi významně i v rámci prevence závislostí. Sport je smysluplné trávení volného času, které je jedním z hlavních pilířů abstinence a života bez drog.

* Viz také zahraniční projekt Reintegration Through Sport, který se zaměřuje na využití sportu v procesu zotavení ze závislosti, https://www.rtsport.eu/

POMOZTE KLIENTŮM NA CESTĚ K NEZÁVISLOSTI. 
Buď součástí naší pomoci!
Č. účtu: 388061319/0800

Cílem je koupit nová horská kola, aby nám dobře sloužila několik let. Za další případné finance pořídíme i zadní cyklo-brašny na nosič, osvětlení, helmy, sady dílenského cyklo-nářadí, pumpičky, zámky, blatníky, stojany, mazací oleje. Vaše dary budou použity pro potřeby Terapeutické komunity a programu Chrpa.

DĚKUJEME VÁM ZA FINANČNÍ PODPORU.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.