Podpora zaměstnanosti osob závislých na návykových látkách ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012420

Období realizace: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Projekt byl financován z ESF.

Abstinující klienti v rezidenční léčbě se učí svou novou roli ve společnosti mj. i tím, že jim nabízíme plnohodnotné, placené pracovní uplatnění. Při výstupu z léčby jsou zas o něco více připraveni na život „venku“.

Cílem projektu je aktivizace ekonomicky neaktivních, nebo dlouhodobě nezaměstnaných osob s anamnézou závislosti na návykových látkách, které již úspěšně prošly procesem resocializace a jejich začlenění na trh práce a dosažení „zdravého“ života ve společnosti. Výstupem projektu bude 95 podpořených osob ohrožených závislostí na návykových látkách.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.