Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny

Registrační číslo:            CZ.03.02.01/00/22_008/0000294

Období realizace:           1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Projekt řeší podporu komunitně vedeného místního rozvoje a posílení aktivního začleňování znevýhodněných skupin obyvatel na území MAS Hřebeny. Cílem projektu je podpora osob při řešení problémů zejména v oblasti sociálního začleňování, posilování vzájemných vztahů v komunitě a předcházení rizikového chování dětí a mládeže. Nedílnou součástí projektu je zřízení a provoz komunitního centra, který zajišťuje Magdaléna, o.p.s. a Město Mníšek pod Brdy v roli partnerů projektu. Odborní pracovníci naší organizace jsou zodpovědní za poskytování včasné intervence pro skupiny dětí a dospívajících, zajištění aktivit volnočasového odpoledního klubu pro ohrožené děti a dospívající ve věku 9-19 let či vedení tematických setkání pro rodiče, pedagogy a další zájemce z řad dospělých. Aktivity probíhají především v prostorách komunitního centra na adrese Městského kulturního střediska v Mníšku pod Brdy.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.