ODBORNÁ ADIKTOLOGICKÁ VEŘEJNOST PODPORUJE NÁVRH OMEZENÍ HAZARDU

Odborná obec plně podporuje návrh hejtmanky Petry Peckové na regulaci hazardu v obcích Středočeského kraje. Shodla se na tom během dvoudenní XIV. Adiktologické konference Středočeského kraje 8. a 9. listopadu 2023 v Kutné Hoře, které se zúčastnilo více než sto adiktologů, lékařů a dalších odborníků z celé České republiky. Téma letošního roku byly „Závislosti v nejistých dobách“.

Konferenci zahájila hejtmanka Petra Pecková poděkováním: „Myslím, že tato setkání mají velký smysl. Přála bych si, aby informace, které tady načerpáte, vás posunuly ve vaší práci dál.“

Zmínila také návrh, aby obce umožňující na svém území hazard a mající z něho finanční příjem do rozpočtu, nemohly čerpat finanční prostředky z krajských dotací. Právě tento návrh získal silnou podporu u odborné veřejnosti. Ondřej Sklenář, adiktolog a ředitel organizace Magdaléna působící v Praze a Středočeském kraji, shrnuje: „Odborníci na konferenci se velmi výrazně postavili za návrh hejtmanky Petry Peckové na regulaci hazardu v obcích Středočeského kraje a plně jej podporují. Jelikož jsou hazard a fenomén patologického hráčství spojené s velkým dopadem na jedince i společnost v podobě rozpadu rodin, finančních ztrát, sebevražd, nežádoucích společenských jevu či zvýšené kriminality, vítáme aktivitu paní hejtmanky k jeho regulaci. Kraj a obce nesmí rezignovat na boj proti hazardu a musí chránit lidi před jeho negativními důsledky. Pokud se člověk stane patologickým hráčem, má to většinou drastický dopad na osudy celých rodin.”

Ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Hollan oceňuje v české politice vzácnou snahu hejtmanky, že si téma podpory prevence a protidrogových služeb bere jako osobní téma. Hollan, který se regulací hazardu a prevenci vzniku závislosti na gamblingu věnuje od roku 2009, návrh komentuje: „Prostředí měst bez heren je daleko bezpečnější. Snižují se rizikové situace a je to účinná strategie v boji se sociálním vyloučením. Není žádný důvod, proč by měly obce, které aktivně pomáhají rozpadům rodin a lidskému neštěstí, mít ještě k milionům z hazardu krajské dotační prostředky.“

Návrh je důležitý i v kontextu enormního zájmu o adiktologické služby a veliké poptávky po léčebných programech a po poradenství pro osoby s různými závislostmi a jejich rodiny. Dále odborníci také podtrhli význam a zvýšení dostupnosti primárně preventivních programů u cílové skupiny dětí a mladistvých. Jejich cílem je problémům předcházet nebo dětem nabídnout pomoc včas. Obzvláště ve chvíli, kdy je dětská psychiatrická a psychologická péče téměř nedostupná, má smysl se zaměřit na prevenci a předcházení rozvinutí problému.

Na konferenci vystoupili např. národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil, supervizor, psycholog a psychoterapeut Jan Šikl, psychoterapeutka Martina Venglářová, psycholog Jan Kulhánek, Dr. Gisela Hansen z asociace Dianova a Univerzity v Barceloně a další odborníci z Magdalény, o.p.s., Semiramis, Progressive, o.p.s., Prostor Plus, ale také z Klinika adiktologie1. LK UK a VFN, Psychiatrické kliniky z Krajské zdravotní z Ústí nad Labem a Národního monitorovacího centra pro drogy a závislosti.


Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.