Kola příležitostí – rozšíření nízkoprahových služeb pro děti a mládež na Benešovsku

Období realizace: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026

Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_017/0001193

Projekt je zaměřený na podporu a ochranu ohrožených dětí, dospívajících a jejich rodin v nepříznivé sociální situaci na Benešovsku. V rámci rozšíření stávající sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež MeziČas v Benešově uskutečníme pravidelné výjezdy Mobilního terénního centra ke školám a do neutrálních lokalit obcí v ORP Benešov. Dětem a mladým dospělým prostřednictvím terénní přímé práce poskytneme v jejich přirozeném prostředí zázemí pro rozhovor, poradenství, informační servis, situační servis, individuální plánování a v případě potřeby také krizovou intervenci. Nedílnou součástí projektu je také realizace „Letního preventivního týdne“, mimořádných kulturních a sportovních aktivit, dílen a workshopů a komunitních aktivit. Dílčím cílem projektu je vzdělávání pedagogů, aby byli schopni včas zachytit/rozpoznat ohrožené dítě a včas reagovat na aktuální a měnící se potřeby dětí. Prostřednictvím nabízených projektových aktivit zvýšíme dostupnost terénních služeb preventivního charakteru v ORP Benešov. Naším cílem je podpořit zdravý rozvoj ohrožených dětí a dopívajících, předcházet jejich rizikovému chování či minimalizovat jeho dopady a tím pomoci k setrvání dětí a mladých dospělých v systému vzdělávání a v rodinách primárních pečovatelů.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.