Magdaléna, o. p. s. působí v Příbrami a okolí už 20 let

Již dvě desetiletí pomáhá Magdaléna, o. p. s. v Příbrami a okolí. Centrum adiktologických služeb (CAS) provozuje adiktologickou ambulanci, kontaktní centrum a terénní služby pro lidi závislé, nebo pro jejich rodiny a blízké. Zapojeno je i do projektu ve Věznici Příbram. Centrum primární prevence Magdaléna působí na příbramských školách i v okolních obcích. Za dvacet let prošly našimi službami tisíce dětí, dospívajících či dospělých lidí z Příbrami a okolí.


Začátky příbramských adiktologických služeb jsou spojeny zejména se službami pro drogově závislé v rámci terénních programů. „Dnes nabídku služeb v oblasti prevence a léčby závislostí doplňují preventivní programy, kontaktní centrum, projekt ve věznici, ale i adiktologická ambulance, která se jako jedna z mála specializuje i na dospívající klienty,“ přibližuje činnost Magdalény, o. p. s., která je jediným poskytovatelem specializované adiktologické péče v regionu Příbramsko, její ředitel Ondřej Sklenář.

Ročně projde adiktologickou ambulancí více než 200 klientů, v loňském roce se magdalénští adiktologové věnovali 283 klientům. Za pět let fungování proběhlo 6 707 konzultací. Nejčastěji naši pomoc vyhledávají lidé závislí na alkoholu, následují uživatelé nelegálních látek pervitinu a THC, rodinní příslušníci, lidé závislí na lécích a gambleři. „Cílem je nejen léčit klienta ze závislosti, ale pracovat s ním na tom, aby žil spokojený a plnohodnotný život,“ upřesňuje Hana Vavřincová, vedoucí CAS.

V rámci služeb harm reduction (snižování rizik) provozuje příbramské CAS kontaktní centrum, tedy nízkoprahovou sociální službu pro závislé klienty, a poskytuje terénní služby. Cílem je snižovat rizika spojená s užíváním drog a tím také chránit veřejné zdraví. Vedoucí harm reduction služeb Magdalena Chaloupková dodává: „Kromě distribuce zdravotnického materiálu, potravin a ošacení poskytujeme klientům odborné poradenství. Realizujeme tréninkové zaměstnání pro závislé osoby s cílem dosažení stabilizace a začlenění se na trhu práce. Provozujeme klubové socioterapeutické aktivity, např. úklid veřejných míst.“ Od roku 2004 došlo k 45 454 kontaktům s klienty. Bylo vyměněno přes půl milionu injekčních stříkaček a v terénu jich bylo nalezeno 3 272 Právě výměnný program spolu s edukací pomáhá ke snížení výskytu infekčních onemocnění, ke kterému přispívá i anonymní testování jak klientů, tak i široké veřejnosti. Pravidelně v listopadu nabízíme anonymní a bezplatné testování veřejnosti v Příbrami a v okolních městech, jako jsou Sedlčany, Dobříš, Březnice, Rožmitál pod Třemšínem nebo Mníšek pod Brdy.

Za dobu své existence prošly preventivními programy Centra primární prevence tisíce žáků a stovky místních učitelů. Odborná ředitelka Centra Kristýna Baumová vzpomíná i na jednoho ze studentů, se kterým se na našich kurzech setkala opakovaně: „Aleš navštěvoval sportovní třídu, kde byl outsiderem, cíleně vystrkovaným na okraj kolektivu. Pracovali jsme s ním na schopnosti vytvářet zdravé vztahy s vrstevníky a s celým kolektivem na zlepšení třídního klimatu. Po letech jsme Aleše potkali znovu, na adaptačním programu na střední škole. Stal se z něho sebevědomý student, který se aktivně zapojoval do skupinových aktivit. Jeho třída ho bez problému přijímala, díky své inteligenci patřil mezi spolužáky k autoritám. Podobné příběhy dodávají našemu týmu sílu pouštět se i nadále do místy divokých vod tématu „Vztahy ve třídě“ a hledat s žáky cesty, jak zajistit dobré místo v kolektivu pro každého z nich.“ Jen v letošním roce Centrum primární prevence spolupracuje s Obchodní akademií Příbram, ISŠ Příbram, Gymnáziem pod Svatou Horou, Gymnáziem Příbram, Waldorfskou školou, OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram IV, p. o., ZŠ Školní 75, Příbram VII, ZŠ Hvožďany, Bohutín, Obecnice a SOU Hluboš. Do konce roku povede pro příbramské pedagogy přednášku o moderních drogách.


CAS Příbram dlouhodobě spolupracuje i s příbramskou věznicí, ve které poskytuje závislým odsouzeným lidem adiktologické poradenství. Závislost je totiž velmi často jedním z důvodů, proč se do vězení dostali. Cílem je připravit je na propuštění tak, aby nevedlo zpátky do kolotoče užívání drog, alkoholu nebo ke gamblingu, ale s naším provázením k léčbě a k běžnému životu. Na příbramské služby navazují i ostatní služby organizace, např. léčba v terapeutické komunitě v nedalekém Mníšku pod Brdy, nebo doléčovací program v Praze-Podolí.

Magdaléna, o. p. s. působí již 25 let v Praze a ve Středočeském kraji v celé oblasti adiktologických služeb.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.