Magdaléna na festivalech přispívá k větší bezpečnosti zábavných akcí

Program Magdaléna na festivalech představuje třetí pilíř Harm reduction programů. Vedle terénních programů a kontaktních center je tak Magdaléna, o.p.s. schopna pokrýt širší spektrum rizikového chování spojeného s užíváním návykových látek ve Středočeském kraji. V loňské festivalové sezóně jsme navštívili 7 festivalů, na nichž jsme měli 2367 kontaktů s celkem 1466 osobami, ke kterým se díky našim pracovníkům dostali informace nejen o nabízených službách na akcích, ale i o celé organizaci.

„Hlavní cílovou skupinou jsou lidé ohrožení závislostí na návykových látkách včetně alkoholu, či lidé ohrožení dopady užívání těchto látek ve specifickém prostředí zábavy. Cílem služby je minimalizovat rizika spojená s užíváním či experimentováním s návykovými látkami v prostředí zábavy a eliminovat negativní dopady jak užívání samotného, tak rizikových faktorů s tímto prostředím spojených,“ upřesňuje odborný ředitel harm reduction služeb Jiří Zatřepálek. V průběhu akce a po ní nabízíme testování na přítomnost alkoholu v dechu, distribuujeme základní harm reduction materiál, poskytujeme informační servis, základní zdravotní ošetření či odbornou pomoc při akutní intoxikaci.
Magdaléna na festivalech je program, který poskytujeme po předchozí dohodě s pořadateli akce, zdarma. V roce 2023 byl finančně podpořen Nadací ČEZ a Středočeským krajem, a stejně tak to je i v roce 2024.

V loňském roce jsme na festivalech provedli 1634 dechových zkoušek na přítomnost alkoholu v dechu, které se podílejí na větší bezpečnosti cestování z festivalů. Mimo to jsme poskytli 611x materiál snižujícího rizika spojená jak s užíváním návykových látek, tak se specifickým prostředím festivalů. Poskytli jsme 24 základních zdravotních ošetření a provedli 9 krizových intervencí, čímž jsme snížili potenciální vytíženost záchranné služby. Vysoký byl i počet poradenství přímo na festivalech, o které mělo zájem 32 osob. Z těchto poradenství se dosud vyprofilovaly minimálně 4 osoby, které se staly klienty našich adiktologických ambulancí a stabilně naši péči využívají.
Vedle intervencí zaměřených přímo na snížení rizik spojených s užíváním návykových látek se program zaměřuje na vybrané rizikové faktory související s prostředím festivalů a nočního života, jimiž jsou například rizikové sexuální chování, násilí, poškození sluchu, přehřátí, či dehydratace.

V letošním roce chystáme několik novinek. Mimo standardní program a péči poskytovanou přímo účastníkům akcí se hodláme zaměřit na podporu pořadatelů. „Budeme vydávat doporučení přímo ke konkrétním akcím. Cílem je zvýšení vědomí pořadatelů o snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a specifickým prostředím zábavy. V následujících sezónách plánujeme tato doporučení pomoci pořadatelům zavést,“ upřesňuje koordinátorka programu Anna Podzimková.

V roce 2024 nás budete moci potkat na našich partnerských festivalech, jako jsou např. Vlčkovice fest, Jawáč nebo High Jump. Prozatím plánujeme na letošní sezónu 10 festivalů. Pokud víte o festivalu ve Středočeském kraji, na kterém bychom neměli chybět, či jste dokonce pořadatel, ozvěte se nám a můžeme se domluvit na společné spolupráci.

Kontakty
Mgr. Anna Podzimková – koordinátor programu Magdaléna na Festivalech
Tel: 734 704 844
Mail: podzimkova@magdalena-ops.cz

Mgr. Jiří Zatřepálek – odborný ředitel Harm reduction
Tel: 739 308 401
Mail: zatrepalek@magdalena-ops.cz

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.