Inovativní přístupy v léčbě osob s duální diagnózou jako prevence sociálního propadu a ztráty bydlení

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017158

Období realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

Projekt je financován z ESF.

Léčba klientů s duální diagnózou vyžaduje specializovanou péči a integrovaný přístup. Nabízíme klientům podporu DBT programu a tréninkové bydlení pro skutečný nácvik reálných dovedností a schopností pro život „venku“.

Projekt reaguje na rostoucí počet osob s duální diagnózou a nedostatečnou nabídku specializovaných služeb v oblasti integrované léčby. Záměrem projektu je zlepšení a vyšší efektivita poskytované léčby pro osoby s duální diagnózou, vyšší odbornost a orientace terapeutického týmu v dané oblasti a dosažení změny v systému péče s cílem vytvořit příznivé podmínky pro kvalitní život osob s duální diagnózou ve společnosti, vč. začlenění se na trh práce a získání bydlení.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.