Harm Reduction v prostředí zábavy jako součást systému adiktologických služeb ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010643

Období realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Projekt byl financován z ESF.

Poskytujeme služby snižování rizik v klubech, na zábavách či letních hudebních festivalech, pomáháme dlouhodobým uživatelům návykových látek, ale také rekreačním uživatelům či experimentátorům a chráníme jejich okolí a veřejnost.

Projekt se zaměřuje na podporu osob ohrožených užíváním návykových látek a alkoholu v prostředí zábavy ve Středočeském kraji. Podpora vychází z principů Harm Reduction, snižování dopadu rizik spojených s užíváním návykových látek a alkoholu na sebe a své okolí. Projekt reaguje na problém užívání návykových látek a nadměrnou a nekontrolovanou konzumaci alkoholu v prostředí festivalů a noční zábavy mezi experimentátory, rekreačními i pravidelnými uživateli. Hlavním cílem projektu je zmírnění dopadů rizikového chování osob ohrožených užíváním návykových látek a alkoholu v prostředí festivalů a noční zábavy v SČK  na sebe a své okolí za pomoci souboru provázaných KA.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.