Genderovou identitu řeší i děti a mladí lidé

Stále více dětí a mladých lidí řeší gender ve svém dospívání, proto jsme téma zařadili do našich bloků Centra primární prevence. V Magdaléně, o. p. s. si uvědomujeme důležitost tématu mezi dospívajícími a chceme ukázat, že je zcela běžné a důležité o něm mluvit. Snažíme se proto u žáků podporovat budování prostředí, ve kterém se každý cítí bezpečně a respektován.

Gender neboli sociální pohlaví lze chápat jako společenské očekávání a rozdíly, které se k pohlaví vážou. Na rozdíl od pojmu pohlaví, které je vnímáno v biologickém smyslu. Genderová identita je vnímání a prožívání sebe sama a určité společenské role jako ženy, muže, kombinace obou nebo žádného z uvedených. Je to tedy to, jak se jedinec cítí a jaký gender mu připadá přirozený a autentický. Genderová identita nemusí odpovídat biologickému pohlaví a může být různorodá. Například u transgender lidí, kteří mají genderovou identitu odlišnou od svého biologického pohlaví, nebo u nebinárních lidí, kteří se neztotožňují ani s jedním nebo s kombinací obou genderů.

Během února jsme několikrát na toto téma lektorovali v osmých a devátých třídách.

V lekcích jsme se s žáky bavili o základních pojmech týkající se tematiky, v sebezkušenostních aktivitách si sami mohli zažít jaké je to (ne)patřit do většinové skupiny nebo měli možnost položit anonymně jakoukoliv otázku k tématu. Učitelům se snažíme předat zejména otevřenost k tématu a ke komunikaci s žáky. Pedagogové a rodiče mohou podpořit děti s různými genderovými identitami respektováním, jejich zájmen, preferovaného oslovování nebo umožněním oblékaní, které odpovídá jejich identitě. Respekt přináší dítěti úlevu („už mohu být sám sebou“) a zároveň díky němu může dítě identitu dále testovat („Už jsem sám sebou, je to lepší? Jsem to skutečně já?“).

Naše lekce jsou koncipovány tak, aby pomohly učitelům a žákům lépe porozumět tématu genderové identity a poskytly prostor pro otázky a diskusi.

Cílem lekce je téma normalizovat a umožnit žákům zážitek přijímající atmosféry. Je pro nás důležité, aby se děti a mladiství cítili v naší přítomnosti v bezpečí a mohli si být jisti, že jejich otázky a názory budou vyslyšeny a respektovány. Otevřená a bezpečná diskuse o genderové identitě je velmi důležitá pro vytváření inkluzivního a respektujícího prostředí pro všechny.

Kateřina Štiplová, Centrum primární prevence Magdaléna, o. p. s.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.