Děti a mladí lidé využívají bezpečný prostor nízkoprahového zařízení „MeziČas“ již 10 let

Benešovské nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) MeziČas provozuje Magdaléna, o. p. s. od roku 2013. Registrovanou sociální službou prošlo více než 1300 klientů a proběhlo celkem 25 260 kontaktů, tedy rozhovorů na různá témata. Častými tématy, které se s klienty v zařízení řeší, jsou agrese, nebo problematické vztahy či poruchy příjmu potravy. Služby jsou poskytované dobrovolně, anonymně a zdarma. Od července bude terénní program rozšířen v regionu ORP Benešov v rámci evropského projektu „Kola příležitostí“. Pracovníci se tak dostanou k ohroženým dětem a dospívajícím v jejich přirozeném prostředí s cílem podpořit jejich zdravý rozvoj, předcházet rizikovému chování, či v případě potřeby poskytnout krizovou intervenci. Ve středu 3. 5. odpoledne bude klub otevřen pro veřejnost.

Nízkoprahové zařízení je unikátní svou autentičností a specifickou atmosférou i prostředím inspirovaným filmem „Alenka v říši divů“. Děti a mladí lidé, kteří do „MeziČasu“ přichází, nejsou nijak hodnoceni a jejich potřeby jsou plně respektovány. Pracovníci klubu nemají dány striktní role autorit, jako tomu bývá ve škole či kroužku. Jak bude spolupráce s klientem vypadat, záleží na něm samotném. Zásadní jsou rozhovory, které pracovníci vkládají do většiny, na první pohled nezávazných aktivit. Těmi kromě klubových programů může být i hraní deskových her, nebo fotbálku. “NZDM je nedílnou součástí služeb naší organizace v oblasti poskytování péče o duševní zdraví dětí. Denně zažíváme, jak je tato služba pro ohrožené děti a dospívající potřebná, užitečná a investice do ní se mnohonásobně vrací. O to více v době, kdy narůstá počet děti s duševním onemocněním a zdravotní péče v této oblasti je nedostupná,“ upřesňuje Ondřej Sklenář, ředitel Magdalény, o. p. s. Klientům je poskytováno odborné i základní poradenství, provázení krizovým obdobím, nebo jsou motivováni ke změně. Pokud klient potřebuje doučování, nebo doprovod, zajišťují pracovníci i tyto služby.

Za každým klientem je vždy unikátní příběh. Tomáš přišel do NZDM s problémem nezvladatelné agrese. Kvůli tomu měl problémy ve škole. Hodně se pral či nerespektoval učitele a hádal se s nimi. Svou výbušnost si uvědomoval, nicméně se nedokázal ovládnout. „S Tomášem jsme pracovali zejména na tom, co se děje před tím, než k samotnému výbuchu dojde. Tyto spouštěče jsme zmapovali a postupně je zkoušeli eliminovat. Zároveň jsme hledali nějaké vybití energie zdravým způsobem. Našli jsme sportovní kroužek MMA. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať, ale vidíme pokroky. Vidí je zejména Tomáš, a to je pro nás to hlavní. Aby naši klienti věděli, že mají šanci na změnu a mohou jí dosáhnout,“ popisuje činnost Klára Gavendová.

Příběhů, jako je ten Tomášův, řeší v NZDM dnes a denně hned několik. Už jen to, že se se svým tématem klienti svěří a rozmluví se, je dobrá zpráva a první krok k úspěchu. Zařízení „MeziČas“ se často stává jediným místem, kde se klienti rozhodnou s palčivým problémem svěřit. Nalézají tam pochopení a lidskost, které jsou propojeny s odbornou pomocí. Pracovníci je nesoudí, jako se to stává doma nebo ve škole. A to vše se děje v prostředí, které je jim svou atmosférou osobní a blízké. „Jsme tu zkrátka pro ně a posloucháme je v ten moment, kdy to potřebují. V ten moment, kdy je třeba zrovna nikdo jiný neslyší,“ dodává vedoucí Sandra Nechybová.

Témata rozhovorů jsou velmi různá. V současnosti jsou to zejména úzkosti a problémy s agresí. Mimo agresi vnější se jedná i o autoagresi, tedy o problém sebepoškozování. Dalšími často probíranými tématy jsou pak vztahy s vrstevníky, problémy ve škole, šikana, intimita a sex, neshody s autoritami či v rodině.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.