Čeští i zahraniční odborníci budou diskutovat o prevenci a léčbě závislostí

Ve dnech 4. a 5. října 2022 se bude konat již XIII. ročník Adiktologické konference Středočeského kraje,
kterou ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje a Středočeským krajem, pod
záštitou hejtmanky Mgr. Petry Peckové, spolupořádá Magdaléna, o. p. s.


Letos bude hlavním tématem „Čtvrtstoletí (proti)drogové politiky ve Středočeském kraji“. Na konferenci
vystoupí nejen odborníci z organizací a institucí z České republiky, ale i ze zahraničí. Výměna zkušeností
a dobrých praxí tak doplní reflexi vývoje adiktologických služeb a jejich klientely i současné nové trendy.
Magdaléna, o. p. s. poskytuje ve Středočeském kraji a v Praze služby v oblasti prevence a léčby závislostí
již dvacet pět let. „Události posledních let, ale i to, že naše společnost je poměrně tolerantní například
ke konzumaci alkoholu, se odráží i do oblasti závislostí. Poptávka po našich službách stoupá. Na konferenci
bychom rádi zúročili naše dlouholeté zkušenosti a s ostatními odborníky se věnovali nejen reflexi služeb,
ale i tomu, jak reagují na současnost. Neméně zajímavou součástí budou i zkušenosti a příklady dobré praxe
expertů ze zahraničí,“
doplňuje Ondřej Sklenář, ředitel organizace.


Na konferenci zazní například to, jaké drogy se užívaly v 90. letech a jaké jsou trendy v roce 2022. Zaměří
se i na vyhlídky v oblasti užívání návykových látek v kontextu posledních složitých let poznamenaných
pandemií, válkou, zvyšujícími se cenami a obavami z budoucnosti. Nebo také na to, zda stoupá nebo klesá
počet uživatelů návykových látek. Přednášet a diskutovat budou přední odborníci nejen z České republiky,
ale i ze zahraničí.


K aktuální situaci a trendům v užívání návykových látek, ale i nelátkových závislostí vystoupí např.
Mgr. Pavla Chomynová z Úřadu vlády. „Co jsou to ty „nové služby?“ přiblíží Mgr. Miloslava Vlková, gestor
projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“ z Ministerstva zdravotnictví. Psychiatr
MUDr. Petr Nevšímal se zaměří na možnosti a limity ambulantní léčby závislostí. Příspěvek o vývoji léčby
a klientů v terapeutické komunitě bude mít Mgr. Pavel Hanzal z Magdalény, o. p. s. Evropské spolupráci
v rámci sítě Ecett pro pracovníky v adiktologických službách se bude věnovat prezident Ecett Networks,
Georges van der Straten z Belgie a o zahraniční praxi v oblasti evidence-based přístupu bude přednášet
Begoña Gómez del Campo, konzultantka Úřadu pro drogy a kriminalitu Spojených národů (UNODC)
ze Španělska.


Dvoudenní konference se koná ve středočeské Nesuchyni.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.