Centrum primární prevence: O návykových látkách se bavíme otevřeně

Druhý stupeň základních škol bývá obdobím, kdy se žáci začínají s návykovými látkami sami nejčastěji setkávat a případně s nimi i experimentovat. Proto téma návykových látek je nedílnou součástí primární prevence Magdalény, o.p.s. Jedná se také o jedno z témat, které si školy nejvíce objednávají a samotné žáky nejvíc zajímá a baví. Mladí lidé se nejčastěji setkávají s legálními návykovými látkami, jako jsou nikotinové sáčky, elektronické cigarety nebo alkohol.

Žáci jsou velmi často v této oblasti více zorientovaní, než jejich rodiče nebo učitelé. Informace, které o těchto látkách mají, nejsou ale vždy úplně pravdivé. Je proto potřeba tyto informace uvést na pravou míru a do souvislostí. Na našich programech se s žáky o návykových látkách bavíme otevřeně. Poskytujeme jim pravdivé informace, ať už o pozitivech, ale i negativech. Pracujeme jen s informacemi, které už znají a sami nám je uvedou. Do kolektivů nepřinášíme informace, se kterými se žáci zatím nesetkali, nebo o nich neslyšeli. Snažíme se předejít užívání, nebo alespoň oddálit první zkušenosti. Současně pracujeme s žáky na posílení jejich sebevědomí a učíme je „naučit se říkat ne“.

Je pro nás důležité aby, když už bude chtít žák návykovou látku vyzkoušet, aby to bylo jeho vlastní rozhodnutí neovlivněné skupinou nebo jednotlivcem. S žáky dále probíráme znaky závislosti a to, kam se mohou v případě potřeby obrátit o pomoc, jak pro sebe, tak pro někoho blízkého.
Rodičům, učitelům a veřejnosti doporučujeme, aby s žáky o návykových látkách mluvili otevřeně. Aby jim předávali pravdivé informace a nesnažili se je děsit přehnanými následky. Když totiž žáci zjistí, že jim dospělí o návykových látkách neříkají pravdu, mohou pak dojít k mylnému závěru, že i vše ostatní je lež, a že tyto látky v podstatě nejsou škodlivé.

Současně aktuálně děláme přednášky o nových návykových látkách i pro dospělé (rodiče, učitelé, odborníky a každého, koho toto téma zajímá). Jedná se především o nikotinové sáčky, kratom, jednorázové elektronické cigarety a kanabinoidy.

Kristýna Šatochinová, Centrum primární prevence Magdaléna

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.