Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých

Magdaléna, o.p.s. se po úspěšné žádosti stala držitelem Akreditace Erasmu v oblasti vzdělávání dospělých na období 1. 2. 2023 – 31. 12. 2027. Akreditace umožňuje naší organizaci zjednodušený přístup k možnostem financování jednotlivých projektů Erasmu+.

Adiktologie je specifický obor s omezenými zdroji, co se týče učení, sdílení a rozvoje. Mezinárodní mobility v oblasti vzdělávání dospělých nám pomáhají hledat nová řešení našich problémů a výzev týkajících se rozvoje v oblasti závislostí v České republice. Tím, že se odborně a prakticky vystavujeme kontextu EU, pozorujeme nové přístupy, učíme se je a následně aplikujeme v rámci našich vlastních specifických potřeb v oblasti závislostí. Projekt přispívá k posilování a rozvoji klíčových kompetencí a dovedností odborných pracovníků v oblasti práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a závislostí. V rámci projektu se odborní zaměstnanci vzdělávají formou týdenních mezinárodních stáží u partnerských organizací v Evropě.

Při realizaci zahraničních mobilit úzce spolupracujeme se sdružením Ecett – Networks. Síť Ecett má již téměř dvacetiletou tradici v networkingu, provazování odborných institucí v rámci Evropy a realizaci odborných vzdělávacích programů prostřednictvím různých typů mobilit. K přenosu znalostí a zkušeností Ecett používá metodu sdílení dobré praxe.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.