XIV. Adiktologická konference Středočeského kraje: SOUČASNÁ NEJISTÁ DOBA SE PROMÍTÁ DO PREVENCE A LÉČBY ZÁVISLOSTÍ

Kutná Hora uvítá 8. a 9. listopadu XIV. Adiktologickou konferenci Středočeského kraje. Letošním tématem budou „Závislosti v nejistých dobách“ a návštěvníky jím provedou významní čeští i mezinárodní odborníci. Dvoudenní akce bude nabitá aktuálními událostmi, které se dotýkají každého z nás. Jaký vliv má na nás a naše děti pandemie, nebo války na Ukrajině a v Izraeli. Jak se vyrovnávají se současností mladí lidé? Jak přistupovat k tématu gender identity? Těmto otázkám bude věnován první den. Druhý den bude plný příspěvků z oblasti prevence, harm reduction a léčby závislostí. Nad konferencí převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje, paní Petra Pecková, která ji také zahájí. Akci pořádá Magdaléna, o.p.s., Středočeský kraj a Vzdělávací institut Středočeského kraje.

„Mám velkou radost, že letos se nám podařilo uspořádat konferenci nejen v krásných prostorách GASK v Kutné Hoře, ale že její program je postaven na důležitých tématech, která ovlivňují celou společnost a promítají se samozřejmě i do adiktologie. Denně vnímáme, že svět je dnes díky řadě události velmi temný. Významná část populace reaguje na nejistoty a strach užíváním návykových látek. Je nutné diskutovat současný vývoj, hledat adekvátní intervence a formy prevence či podpory pro mladé i dospělé. Proto si vážím toho, že pozvání na konferenci přijali významní odborníci, kteří jsou nejen špičkami ve svých oborech, ale dokáží své názory na současnou realitu přiblížit i široké veřejnosti,“ upřesňuje ředitel Magdalény, o.p.s. Ondřej Sklenář.

Jaké příspěvky na konferenci zazní?
Odbornou část příspěvků zahájí národní koordinátor pro protidrogovou politiku JINDŘICH VOBOŘIL, který se bude věnovat vlivu legislativy na možnosti intervencí v adiktologických službách.

  • O mezinárodní zkušenosti se podělí Dr. GISELA HANSEN, která působí na Univerzitě Barcelona a je ředitelkou asociace Dianova, která působí ve 12 zemích.
  • V odpoledním bloku prvního dne se pak můžete těšit na příspěvek JANA ŠIKLA, který se bude věnovat nejen vlivu války, nebo strachu z nákazy COVID-19, ale tématem budou i otázky, jestli existují vůbec „jisté“ doby, nebo zda není jistá jen naše nejistota. Zaměří se i na období adolescence a čím vším je nejistým časem. Bude se věnovat i tomu, jak se dostává do psychoterapeutické intervence to, co v sobě nesu a prožívám.
  • V příspěvku „Přístup k lidem s nejistou identitou“ MARTINY VENGLÁŘOVÉ budou zachyceny základní informace o vhodném přístupu k těmto lidem včetně rizik neetického jednání.
  • Dnešní svět je pro děti a mladé lidi často velmi složitý. JAN KULHÁNEK se zaměří na souvislosti nárůstu poptávky po odborné péči pro děti obecně, zejména pak nelátkové závislosti. Bude reflektovat tři náročná období v posledních třech letech, které do naší společnosti vnesla velkou míru nejistoty a pocitu ohrožení. Zaměří se na vliv těchto událostí na rodiny.
  • Blok uzavře diskuzní kulatý stůl.

Neformální součástí akce je i společenský večer.

Hned druhý den se soustředíme na praktické bloky LÉČBA, HARM REDUCTION, PREVENCE, ve kterých vystoupí mnoho zástupců úspěšných organizací a institucí, které poskytují zdravotní a sociální služby, nebo se věnují výzkumné činnosti.

Vystoupí odborníci z následujících institucí a organizací:
Magdalény, o.p.s., Semiramis, Progressive, o.p.s., Prostor Plus, ale také z Klinika adiktologie
1. LK UK a VFN, Psychiatrické kliniky z Krajské zdravotní z Ústí nad Labem, Národního monitorovacího centra pro drogy a závislosti.

Podrobný PROGRAM najdete zde. O KONFERENCIhttp://www.adiktologickakonference.cz/web/

V případě zájmu o účast, nebo dalších dotazů prosíme o kontaktování Šárky Slavíkové Klímové, PR manažerky:
email: slavikova@magdalena-ops.cz, mob.: +420 603 340 806.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.