Na adaptačním kurzu podporujeme žáky a studenty

Přechod na nový stupeň vzdělávání je zlomovým okamžikem v životě žáků a studentů. Mění se nejen prostředí, ve kterém byli zvyklí se vzdělávat, ale také jejich pedagogové a spolužáci. Na začátku letošního školního roku realizovalo naše Centrum primární prevence adaptační kurz se 30 třídami a s více než 800 žáky.

Tento kurz je určen žákům 6. tříd základních škol a prvních ročníků víceletých gymnázií nebo středních škol. Adaptační kurz chápeme v Magdaléně jako prostředek nespecifické prevence, který si klade za cíl podpořit rozvoj zdravých vztahů v třídním kolektivu a předat žákům dovednosti k zapojení do nového kolektivu, zvládnutí konfliktních a stresových situací a vyrovnání se se zvýšenou zodpovědností, spojenou s přechodem na vyšší stupeň vzdělávacího systému. Dalším z cílů je podpora navázání důvěry žáků s třídním učitelem.

Kurzy lze také realizovat jako harmonizační. Jde o práci s žáky s cílem posílit vztahy ve třídě po změně. Harmonizační kurz je určen třídám, které změnily neočekávaně třídního učitele, sloučeným třídám nebo kolektivům s novým spolužákem či spolužáky. Takový kurz může proběhnout kdykoliv během školního roku v jakémkoliv ročníku a je připravován přesně na zakázku třídy.

Nedílnou součástí procesu začlenění se do nového kolektivu a zvládnutí přechodu na vyšší stupeň vzdělávání jsou také rodiče žáků.

Jak můžou rodiče přispět k úspěšnému průběhu kurzu?
• Pošlete na kurz vaše dítě a dejte mu najevo svou podporu. Přechod do nové třídy bývá náročný pro děti i rodiče.
• Po návratu z kurzu dejte dítěti prostor k tomu, aby s vámi mohlo mluvit o svých zážitcích z kurzu. Může se stát, že s vámi nebude chtít v prvních momentech po návratu o kurzu mluvit. Na kurzu toho nejspíš zažije mnoho za poměrně krátký čas. Je možné, že bude potřebovat nejprve zážitky sám/sama vstřebat, než o nich bude chtít mluvit.

V případě zájmu o naše kurzy neváhejte kontaktovat vedoucí CPP Lucii Hegerovou, hegerova@magdalena-ops.cz, která vám ráda zodpoví jakékoliv vaše dotazy.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.